Granulki przeciw insektom, do otoczenia

GRANULKI PRZECIW INSEKTOM DO OTOCZENIA

Produkt odstrasza pchły, kleszcze, wszy i świerzbowce.

Wyprodukowano we Francji

Wielkość opakowania:

1 kg

Miejsca stosowania:

budy, klatki i miejsca chowu drobnego inwentarza

Skład:

TURONIEN, ANACYCLUS PYRETHRUM (nr CAS 8003-34-7), ALERGENY: BENZYL ALCOHOL, CITRAL, CITRONELLOL, GERANIOL, FARNESOL, EVERNIA, FURFURACEA (TREEMOSS) EXTRACT

Właściwości:

GRANULKI PRZECIW INSEKTOM zostały stworzone na bazie naturalnych wyciągów z piretrum o właściwościach odstraszających owady. Chronią otoczenie Twoich zwierząt domowych lub drobnego inwentarza przed infestacjami pasożytów. Zwalczają ptaszyńca kurzego oraz świerzb u drobiu i ptaków, ale również pchły i kleszcze u zwierząt domowych.

Podwójne działanie: granulki neutralizują zapachy w kontakcie z płynem – wchłaniają wówczas ten płyn i uwalniają kwiatowy zapach.

Sposób użycia:

Miejsca chowu drobnego inwentarza: Rozłożyć granulki na podłożu w miejscach chowu drobnego inwentarza – w kurnikach, królikarniach, wylęgarniach i pozostawić je tam, by produkt mógł zacząć działać. Klatki ptaków, gryzoni i królików miniaturowych: Rozłożyć granulki na powierzchni podłoża, w piasku do kąpieli lub w gniazdach i pozostawić je tam, by produkt mógł zacząć działać. Miejsca życia psów i kotów: Rozsypać granulki w kuwecie ze żwirkiem, na podłodze bud, kocich drzewkach… lub w każdym innym miejscu na zewnątrz, gdzie występują pasożyty, i pozostawić je tam, by produkt mógł zacząć działać. Okres skuteczności jest związany z częstotliwością używania produktu i z liczbą osobników znajdujących się w podłożu. GRANULKI PRZECIW INSEKTOM pasują do wszystkich rodzajów podłoży dla kotów dostępnych na rynku. Produkt nie pozostawia plam. Unikać kontaktu z wodą pitną i żywnością. Produkt zapewnia ochronę na około 3 tygodnie. W przypadku silnej infestacji powtarzać czynność raz w tygodniu, aż do całkowitego pozbycia się pasożytów.

Środki ostrożności:

P102 Chronić przed dziećmi. – P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. – P305 + 350 W przypadku zanieczyszczenia oczu delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem. – P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. – P501C Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych lub specjalnych (zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami).

Produkt biobójczy typu 19.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Produkt niebezpieczny. Przestrzegać zalecanych środków ostrożności.