Chusteczki czyszcząco-dezynfekujące


CHUSTECZKI CZYSZCZĄCO-DEZYNFEKUJĄCE

 Higiena otoczenia Produkt zabija bakterie, grzyby, wirusy i spory Wyprodukowano we Francji

Wielkość opakowania:

100 chusteczek.

Miejsca stosowania:

podłoża, klatki i powierzchnie, z którymi zwierzęta mają kontakt

Skład substancji nasączającej:

Substancje dezynfekujące (poniżej 5%): nadtlenek wodoru nr CAS 7722-84-1 (28 mg/g), kwas nadoctowy nr CAS 79-21-0 (0,6 mg/g). Substancja zapachowa.

Właściwości:

CHUSTECZKI CZYSZCZĄCO-DEZYNFEKUJĄCE FRANCODEX Santé Animale służą do dezynfekcji wszystkich powierzchni, z którymi styka się zwierzę, tj. klatek, ptaszarni, misek do jedzenia, kuwet z podłożem, bud, koszyków, transporterów itp. Chusteczki zostały nasączone substancją mającą właściwości bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i sporobójcze. Więcej informacji można znaleźć w karcie produktu. Produkt zgodny z rozporządzeniem z dnia 08.09.1999 r. i późniejszymi tekstami dotyczącymi środków czyszczących do urządzeń, które mogą mieć kontakt z artykułami spożywczymi.

Sposób użycia:

Pociągnąć chusteczkę w poziomie aż do miejsca nacięcia. Oderwać energicznym ruchem. Przecierać chusteczką powierzchnie wymagające dezynfekcji przez co najmniej 30 sekund. W razie potrzeby użyć kilku chusteczek. Nie spłukiwać, pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnie mające kontakt z żywnością przemyć wodą pitną. Po użyciu dobrze zamknąć opakowanie, aby uniknąć wyschnięcia chusteczek. Jeśli kolejna chusteczka nie zaczęła wystawać nad wieczko, otworzyć pojemnik i wyciągnąć chusteczkę ze środka rolki.

Środki ostrożności:

Nie połykać. Unikać zanieczyszczenia oczu. Nie łączyć z innymi produktami. Tymczasowe odbarwienie nie jest niebezpieczne dla skóry i może wystąpić w przypadku dłuższego kontaktu z produktem. Z czasem zniknie ono samoistnie. Aby uniknąć odbarwienia rąk, w przypadku długiego lub częstego kontaktu z produktem, należy używać rękawiczek. Karta charakterystyki dostępna na życzenie. W razie połknięcia usunąć ciało obce i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. Skontaktować się z najbliższym centrum zatruć. Chronić przed dziećmi i zwierzętami. Przed otwarciem przechowywać do 2 lat w temperaturze pokojowej, chronić przed nagrzaniem.

Utylizacja odpadów:

Puste opakowania i pozostałości produktu należy utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi. Zabrania się recyklingu opakowań, które zawierają ten produkt. Nie wyrzucać pozostałości produktu do środowiska

Produkt biobójczy typu 2, 3 oraz 4, ogólnego zastosowania:

Środek dezynfekujący do powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli, który nie jest stosowany w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani paszami. Środek dezynfekujący do użytku domowego do powierzchni w bezpośrednim kontakcie z żywnością i paszami (zlew, blat roboczy, lodówka). Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Produkt niebezpieczny. Przestrzegać zalecanych środków ostrożności.