Informacje prawne

Pouczenie

Ta witryna internetowa („Witryna”) została stworzona przez spółkę FRANCODEX Santé Animale (dalej jako „Spółka”) w celu dostarczania ogólnych informacji o seriach produktów do pielęgnacji i higieny psów, kotów, rybek, żółwi, gryzoni oraz fretek, tj. Francodex, Aquascience, Otello, Fiproline, Khara (dalej jako „Produkt(y)”), przeznaczonych dla odbiorców profesjonalnych i konsumentów. Wszelkie dodatkowe porady lub informacje dotyczące Produktów można uzyskać, kontaktując się z nami mailowo, poprzez zakładkę „Kontakt” na naszej witrynie.

Mimo że Spółka dokłada wszelkich starań, by podawane tu informacje były wiarygodne i aktualne, nie będzie ona ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niedokładności lub braków w informacjach przedstawianych na Witrynie.

Dotyczy to w szczególności informacji odnoszących się do poszczególnych Produktów. Informacje dotyczące konkretnego Produktu w żadnym wypadku nie mogą zastąpić porady lekarza weterynarii.

Ponadto Spółka zastrzega sobie prawo zmieniania, poprawiania zawartości Witryny, przerwania bądź zawieszenia niektórych lub wszystkich dostępnych na niej funkcji, czasowo lub na stałe, w dowolnej chwili, bez uprzedzenia i z jakiegokolwiek powodu. Spółka nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności z racji konsekwencji takich zmian, przerw lub zawieszeń.

Spółka nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe, za straty pośrednie lub moralne, powstałe w związku z dostępem do Witryny, korzystaniem z Witryny, w tym za uszkodzenia lub zainfekowanie wirusami sprzętu komputerowego lub jakiegokolwiek innego mienia, z interpretacją lub nieumiejętnością skorzystania z informacji pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z Witryny.

Copyright © 2018 FRANCODEX Santé Animale SAS – Wszelkie prawa zastrzeżone.

Witryna jest wyłączną własnością Spółki i wykorzystywanie znajdujących się na niej informacji bez zezwolenia jest surowo wzbronione. Wszystkie teksty, elementy graficzne, obrazy, materiały dźwiękowe oraz wideo umieszczone na Witrynie, sposób ich przedstawienia oraz zestawienie są wyłączną własnością Spółki lub ich autorów.

Wykorzystywanie, powielanie oraz rozpowszechnianie tych informacji bądź ogółu lub części elementów składowych tej Witryny, dokonywane bez uzyskania wcześniej pisemnego zezwolenia Spółki lub ich autorów, jest surowo wzbronione.

O ile nie podano inaczej, Spółka zezwala na pobieranie dokumentów wyłącznie na swój osobisty użytek i wyłącznie w celach innych niż handlowe. Powstałe w ten sposób kopie nie mogą być dystrybuowane ani ponownie rozpowszechniane; winny one zachować i/lub zawierać wszelkie wzmianki dotyczące praw autorskich lub prawa własności intelektualnej Spółki. Wykorzystywanie, powielanie oraz rozpowszechnianie tych informacji bądź ogółu lub części elementów składowych tej Witryny na jakikolwiek inny użytek, dokonywane bez uzyskania pisemnego zezwolenia Spółki, jest surowo wzbronione. Z wyjątkiem ograniczonego zezwolenia wynikającego z niniejszych warunków, użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od jakiegokolwiek zmieniania, powielania, przekazywania zawartości Witryny, w tym tekstów, obrazów, nośników dźwiękowych lub wideo.

Żaden z tych przepisów nie może być interpretowany jako udzielenie licencji lub jakiegokolwiek innego prawa dotyczącego własności intelektualnej Spółki.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmieniania oraz aktualizowania treści tej zakładki w dowolnej chwili.

Znaki towarowe

O ile nie podano inaczej, wszystkie nazwy produktów i usług oraz inne znaki towarowe, logotypy, slogany, obojętnie czy zostały zapisane wielkimi literami, czy nie, czy zostały opatrzone skrótami ® lub ™, czy nie, są zarejestrowanymi lub zgłoszonymi do rejestracji znakami towarowymi należącymi do FRANCODEX Santé Animale lub grupy ZOLUX SAS lub podlegają zezwoleniu na ich użytkowanie. Wszelkie informacje, w szerokim znaczeniu tego słowa, umieszczone na Witrynie, są wyłączną własnością Spółki.

Z wyjątkiem ograniczonego zezwolenia wynikającego z niniejszych warunków, wykorzystywanie tych znaków towarowych, zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji, lub jakichkolwiek innych danych, jest surowo wzbronione i może stanowić naruszenie ustawy o prawach autorskich, prawach dotyczących znaków towarowych, jak również ustawy chroniącej własność prywatną, ustawy dotyczącej reklamy, bądź rozporządzeń i statutów obowiązujących w zakresie komunikacji.

Z wyjątkiem ograniczonego zezwolenia wynikającego z niniejszych warunków użytkownikowi nie przysługuje jakakolwiek licencja ani prawo do eksploatacji całości lub części Witryny lub jej elementów składowych.

Witryna może zawierać lub odsyłać do zgłoszonych do rejestracji lub już zarejestrowanych znaków towarowych, patentów, danych prywatnych, technologii, produktów, procesów lub innych praw Spółki i/lub osób trzecich. Użytkownikowi nie przysługuje jakakolwiek licencja ani prawo do któregoś z powyższych ani żadne inne prawo.

Dane osobowe oraz inne informacje

Podane dane osobowe (takie jak nazwiska, imiona, e-maile, adresy i numery telefonów) są poufne i przeznaczone na wyłączny użytek Spółki.

Użytkownik ma prawo dostępu, zmieniania, wykreślania i usuwania danych osobowych, które go dotyczą – może to zrobić bezpośrednio na Witrynie. Spółka zobowiązuje się do zmienienia, poprawienia lub usunięcia tych danych najszybciej jak to będzie możliwe.

Jeśli ktoś przeglądający Witrynę przekaże nam uwagi, odpowiedzi, sugestie i tym podobne, dotyczące informacji przedstawionych przez Spółkę, wówczas takie informacje nie są uważane za poufne i Spółka ma prawo do ich powielania, wykorzystywania, rozpowszechniania i rozprowadzana treści tych wypowiedzi osobom trzecim bez żadnych ograniczeń. Ponadto Spółka ma prawo do wykorzystywania pomysłów, projektów, umiejętności lub technik zawartych w tych wypowiedziach, i to w jakimkolwiek celu, zwłaszcza na potrzeby rozwoju, produkcji i marketingu produktów lub usług obejmujących taką informację.

Łącza do innych witryn

Wstawianie łącz hipertekstowych przekierowujących do Witryny przez inne, zewnętrzne strony internetowe, wymaga uzyskania wcześniej pisemnego zezwolenia Spółki. Łącza „in-line” lub wszelkie inne zabiegi mające na celu włączenie części tej Witryny do witryn osób trzecich są również zabronione, chyba że wcześniej uzyskano pisemne zezwolenie Spółki.

Ta Witryna zawiera również informacje pochodzące od osób trzecich oraz linki do innych witryn internetowych. Spółka nie dysponuje żadnymi środkami kontroli treści tych witryn należących do osób trzecich, które pozostają całkowicie niezależne od Spółki i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie czy przypadkowe, powstałe w związku z dostępem lub wykorzystywaniem tych informacji pochodzących od osób trzecich, ani treści innych witryn internetowych powiązanych z Witryną łączami hipertekstowymi. Wszelkie połączenia z innymi witrynami internetowymi podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Wydawca:

• FRANCODEX Santé Animale SAS
• Spółka z wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w Saintes pod numerem  B 513 639 054 (wewnątrzwspólnotowy nr VAT: FR06513639054).
• Head Office: 10 rue de l’Ormeau de Pied, 17100 Saintes, FRANCE.
• CEO: Guillaume THOMAS – FRANCODEX Santé Animale SAS – 10 rue de l’Ormeau de Pied, 17100 Saintes, FRANCE.
• Tel: +33 (0)5 46 97 90 23
• Dyrektor publikacji: Claire BRICE

Hosting:

OVH – RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 – Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

—————————————————————————————-

OBROŻA PRZECIWPASOŻYTNICZA Z PERMETRYNĄ DLA SZCZENIĄT I MAŁYCH PSÓW FRANCODEXSKŁAD Permetryna: 0,6768 g – Substancja pomocnicza q.s. 1 obroża 9 g – WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE: Usunięcie ektopasożytów, tj. pcheł i kleszczy, u szczeniąt i małych psów – SPOSÓB UŻYCIA: Zacisnąć obrożę, tak aby pomiędzy obrożą a szyją zwierzęcia zmieścić dwa palce. Nadmiar obroży odciąć ukośnie. – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: NIE UŻYWAĆ U KOTÓW. Nie używać u zwierząt w trakcie choroby, rekonwalescencji lub z rozległymi zmianami skórnymi ani u szczeniąt poniżej 2 miesiąca życia. Zdjąć obrożę przy pierwszych oznakach podrażnienia. – Środki ostrożności dla osób, które podają produkt zwierzętom: Zaleca się używanie rękawiczek. Umyć ręce po zamocowaniu obroży wokół szyi zwierzęcia. Nie pozwalać dzieciom na zabawę obrożą. Chronić przed dziećmi. – DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO. – NIE POŁYKAĆ. – DO UŻYTKU WETERYNARYJNEGO. – Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr FR/V/7942030 7/1987 z dnia 22.04.87 – WŁAŚCICIEL I PRODUCENT: ALFAMED – 13ème rue LID – 06510 Carros – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA OBRÓT LEKIEM: FRANCODEX Santé Animale – 10 rue de l’Ormeau de Pied – 17100 Saintes.

OBROŻA PRZECIWPASOŻYTNICZA O DŁUGIM DZIAŁANIU Z DIMPYLATEM DLA PSÓW FRANCODEXSKŁAD Dimpylat (diazinon): 4,5 g – Substancja pomocnicza q.s. 1 obroża 30 g – WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE: Usuwanie pcheł kocich (Ctenocephalides felis) oraz kleszczy (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus oraz Ixodes ricinus) u psów. Zapobieganie kolejnym infestacjom pcheł przez 300 dni oraz kolejnym infestacjom kleszczy przez 200 dni. – SPOSÓB UŻYCIA: Zacisnąć obrożę, tak aby pomiędzy obrożą a szyją zwierzęcia zmieścić dwa palce. Nadmiar obroży odciąć ukośnie. – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie używać u zwierząt w trakcie choroby lub rekonwalescencji. Zdjąć obrożę przy pierwszych oznakach podrażnienia. – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB, KTÓRE PODAJĄ PRODUKT ZWIERZĘTOM: Umyć ręce po zamocowaniu obroży wokół szyi zwierzęcia. Chronić przed dziećmi. – DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO. – NIE POŁYKAĆ. – DO UŻYTKU WETERYNARYJNEGO. – Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr FR/V/9264334 1/1992 z dnia 17.02.92 – WŁAŚCICIEL I PRODUCENT: ALFAMED – 13ème rue LID – 06510 Carros – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA OBRÓT LEKIEM: FRANCODEX Santé Animale – 10 rue de l’Ormeau de Pied – 17100 Saintes.

OBROŻA PRZECIWPASOŻYTNICZA O DŁUGIM DZIAŁANIU Z DIMPYLATEM DLA DUŻYCH PSÓW FRANCODEXSKŁAD Dimpylat (diazinon): 6,3 g – Substancja pomocnicza q.s. 1 obroża 42 g – WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE: Usuwanie pcheł kocich (Ctenocephalides felis) oraz kleszczy (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus oraz Ixodes ricinus) u psów. Zapobieganie kolejnym infestacjom pcheł przez 300 dni oraz kolejnym infestacjom kleszczy przez 200 dni. – SPOSÓB UŻYCIA: Zacisnąć obrożę, tak aby pomiędzy obrożą a szyją zwierzęcia zmieścić dwa palce. Nadmiar obroży odciąć ukośnie. – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie używać u zwierząt w trakcie choroby lub rekonwalescencji. Zdjąć obrożę przy pierwszych oznakach podrażnienia. – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB, KTÓRE PODAJĄ PRODUKT ZWIERZĘTOM: Umyć ręce po zamocowaniu obroży wokół szyi zwierzęcia. Chronić przed dziećmi. – DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO. – NIE POŁYKAĆ. – DO UŻYTKU WETERYNARYJNEGO. – Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr FR/V/1819807 2/1992 z dnia 17.02.92 – WŁAŚCICIEL I PRODUCENT: ALFAMED – 13ème rue LID – 06510 Carros – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA OBRÓT LEKIEM: FRANCODEX Santé Animale – 10 rue de l’Ormeau de Pied – 17100 Saintes.

PREVENCIDESKŁAD Dimpylat (diazinon): 2,1 g – Substancja pomocnicza q.s. 1 obroża 14 g – WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE: Infestacje pasożytów wrażliwych na dimpylat. Usuwanie pcheł kocich (Ctenocephalides felis) u kotów. Zapobieganie kolejnym infestacjom pcheł przez 8 miesięcy. – SPOSÓB UŻYCIA: Dopasować długość obroży tak, aby pomiędzy obrożą a szyją zwierzęcia zmieścić dwa palce. Nadmiar obroży odciąć ukośnie. – PRZECIWWSKAZANIA: Nie używać u zwierząt w trakcie choroby lub rekonwalescencji ani u kociąt poniżej 3 miesiąca życia. – UŻYWANIE W OKRESIE CIĄŻY I LAKTACJI: Badania przeprowadzone na zwierzętach laboratoryjnych (szczury, króliki) nie wykazały działania teratogennego dimpylatu, ale zaobserwowano działanie toksyczne na zarodek oraz późniejszy przebieg ciąży. Nie wykazano bezpieczeństwa stosowania produktu u kotek w ciąży lub karmiących. Jednak w związku z tym, że dimpylat przechodzi do krążenia ogólnego, w sytuacji gdy ekspozycja na lek trwa przez kilka miesięcy, odradza się używanie produktu u kotek w ciąży lub karmiących. – DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE: Na szyi zwierzęcia mogą pojawiać się podrażnienia. W takim przypadku należy zdjąć obrożę aż do zniknięcia objawów. Główne objawy zaobserwowane przy przedawkowaniu to: ślinotok, biegunka, zatkanie oskrzeli, drgawki i konwulsje. – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB, KTÓRE PODAJĄ PRODUKT ZWIERZĘTOM: Umyć ręce po zamocowaniu obroży wokół szyi zwierzęcia. Nie pozwalać dzieciom na zabawę obrożą. Chronić przed dziećmi. – DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO. – NIE POŁYKAĆ. – DO UŻYTKU WETERYNARYJNEGO. – Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr FR/V/6448548 9/2000 z dnia 22.03.00 – WŁAŚCICIEL I PRODUCENT: ALFAMED – 13ème rue LID – 06510 Carros – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA OBRÓT LEKIEM: FRANCODEX Santé Animale – 10 rue de l’Ormeau de Pied – 17100 Saintes.

ECTOLINE – SPRAY – Środek do rozpylania na skórze – SKŁAD: Permetryna 18,8 mg – Substancja pomocnicza q.s. 1 ml – WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE: Leczenie infestacji pcheł i kleszczy u psów. – DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: Miejscowo, zewnętrznie. Rozpylić produkt na zwierzęciu, w kierunku pod włos, w ilości wystarczającej do całkowitego zmoczenia sierści i do przeniknięcia produktu aż do skóry. Produkt nakładać na czystą i osuszoną sierść. Stosować na wszystkie części ciała. Rozprowadzić produkt w sposób równomierny. Nie wycierać, nie opłukiwać zwierzęcia po aplikacji, poczekać aż naturalnie wyschnie lub wysuszyć przy użyciu suszarki z ciepłym nawiewem. Wyczesać i wyszczotkować. – DAWKOWANIE: 100 mg permetryny na 1 kg wagi ciała, czyli 50 ml produktu dla psa o wadze 10 kg ze średnio grubą sierścią. – PRZECIWWSKAZANIA: NIE STOSOWAĆ U KOTÓW. Nie używać u psów o wadze poniżej 3 kg ani poniżej 3 miesiąca życia. Nie używać u zwierząt w trakcie choroby lub rekonwalescencji. Permetryna jest toksyczna dla ryb i niektórych organizmów wodnych. – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB, KTÓRE PODAJĄ PRODUKT ZWIERZĘTOM: Umyć ręce po użyciu. Przy podawaniu produktu zaleca się używanie rękawiczek do prac domowych. Nie wdychać oparów. Używać wyłącznie w miejscach dobrze wentylowanych. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W razie przypadkowego zanieczyszczenia oczu/skóry starannie przemyć wodą. Nie palić tytoniu, nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Nie przechowywać razem z żywnością i napojami. Nie rozpylać i nie trzymać w pobliżu źródeł ciepła. Unikać zbyt długiego rozpylania – DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO. – NIE POŁYKAĆ. – DO UŻYTKU WETERYNARYJNEGO – butelka 250 ml i 500 ml – Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr FR/V/8798391 7/1997 z dnia 12.12.97 – WŁAŚCICIEL I PRODUCENT: ALFAMED – 13ème rue LID – 06510 Carros – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA OBRÓT LEKIEM: FRANCODEX Santé Animale – 10 rue de l’Ormeau de Pied – 17100 Saintes.

ECTOCYCLE DLA KOTÓW – Preparat spot-on – SKŁAD Pyriproksyfen 60,0 mg – Butylowany hydroksytoluen 0,6 mg – Substancja pomocnicza q.s. 1 ampułka 0,6 ml – WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE: zapobieganie mnożeniu się u kotów pcheł kocich (Ctenocephalides felis – osobników dorosłych i w stadiach larwalnych, wrażliwych na pyriproksyfen) poprzez zahamowanie rozwoju jaj przez 3 miesiące. – DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: 10 mg pyriproksyfenu na 1 kg żywej wagi, czyli 1 ampułka 0,6 ml dla kota o wadze od 1 kg do 6 kg. Produkt należy nakładać bezpośrednio na skórę zwierzęcia, u podstawy szyi. W chwili nakładania produktu ampułka musi dotykać skóry. Należy upewnić się, czy ampułka została dobrze opróżniona – w tym celu należy ją nacisnąć 4-krotnie. Druga aplikacja może być wykonana po upływie 3 miesięcy od pierwszego podania w celu przedłużenia skuteczności preparatu o kolejne 3 miesiące. – PRZECIWWSKAZANIA: Nie podawać kociętom o wadze poniżej 1 kg, kotom w trakcie choroby lub rekonwalescencji. – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie poddawano ocenie wpływu kąpieli lub deszczu na zwierzę bezpośrednio po podaniu preparatu. Jest więc prawdopodobne, że skuteczność specyfiku będzie mniejsza, jeśli zwierzę będzie przemoczone lub wymyte szamponem w ciągu 3 dni od podania preparatu. – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB, KTÓRE PODAJĄ PRODUKT ZWIERZĘTOM: Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy/skórę przemyć dużą ilością wody. W przypadku podrażnienia oczu zasięgnąć porady lekarza. Umyć ręce po użyciu. Chronić przed dziećmi. – UŻYWANIE W OKRESIE CIĄŻY I LAKTACJI: Badania przeprowadzone na zwierzętach laboratoryjnych (szczury, myszy, króliki) nie wykazały działania teratogennego ani embriotoksycznego pyriproksyfenu w dawkach terapeutycznych. Odradza się używanie produktu u samic w ciąży lub karmiących. – DO UŻYTKU WETERYNARYJNEGO – Opakowanie z 1 ampułką 0,6 ml – Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr FR/V/0257547 4/2002 z dnia 03.12.02 – WŁAŚCICIEL I PRODUCENT: ALFAMED – 13ème rue LID – 06510 Carros – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA OBRÓT LEKIEM: FRANCODEX Santé Animale – 10 rue de l’Ormeau de Pied – 17100 Saintes.

ECTOCYCLE DLA MAŁYCH PSÓW – Preparat spot-on – SKŁAD Pyriproksyfen 12,00 mg – Butylowany hydroksyanizol 0,108 mg – Substancja pomocnicza q.s. 1 ampułka 0,6 ml – WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE: Zapobieganie mnożeniu się pcheł kocich(Ctenocephalides felis – osobników dorosłych i w stadiach larwalnych, wrażliwych na pyriproksyfen) poprzez zahamowanie rozwoju jaj przez 3 miesiące, u psów o wadze od 0,6 kg do 6 kg – DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: 2 mg pyriproksyfenu na 1 kg żywej wagi, czyli 1 ampułka 0,6 ml dla psa ważącego od 1 kg do 6 kg. Produkt należy nakładać bezpośrednio na skórę zwierzęcia, u podstawy szyi. W chwili nakładania produktu ampułka musi dotykać skóry. Należy upewnić się, czy ampułka została dobrze opróżniona – w tym celu należy ją nacisnąć 4-krotnie. Druga aplikacja może być wykonana po upływie 3 miesięcy od pierwszego podania w celu przedłużenia skuteczności preparatu o kolejne 3 miesiące. Pilnować, żeby pies nie wbiegał do wody w ciągu 3 dni po podaniu produktu. – PRZECIWWSKAZANIA: Nie podawać szczeniętom poniżej 1 miesiąca życia ani psom w trakcie choroby lub rekonwalescencji. – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie poddawano ocenie wpływu kąpieli lub deszczu na zwierzę bezpośrednio po podaniu preparatu. Jest więc prawdopodobne, że skuteczność specyfiku będzie mniejsza, jeśli zwierzę będzie przemoczone lub wymyte szamponem w ciągu 3 dni od podania preparatu. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB, KTÓRE PODAJĄ PRODUKT ZWIERZĘTOM: Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy/skórę przemyć dużą ilością wody. W przypadku podrażnienia oczu zasięgnąć porady lekarza. Umyć ręce po użyciu. Chronić przed dziećmi. – UŻYWANIE W OKRESIE CIĄŻY I LAKTACJI: Badania przeprowadzone na zwierzętach laboratoryjnych (szczury, myszy, króliki) nie wykazały działania teratogennego ani embriotoksycznego pyriproksyfenu w dawkach terapeutycznych. Produkt może być bezpieczny dla samic w ciąży lub karmiących. – DO UŻYTKU WETERYNARYJNEGO – Opakowanie z 1 ampułką 0,6 ml – Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr FR/V/4006511 9/2002 z dnia 03.12.02 – WŁAŚCICIEL I PRODUCENT: ALFAMED – 13ème rue LID – 06510 Carros – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA OBRÓT LEKIEM: FRANCODEX Santé Animale – 10 rue de l’Ormeau de Pied – 17100 Saintes.

ECTOLINE-ON – Środek do stosowania na skórze – SKŁAD Permetryna* 400 mg – Pyriproksyfen 3 mg – Butylowany hydroksyanizol 0,2 mg – Butylowany hydroksytoluen 0,1 mg – Substancja pomocnicza q.s. 1 ml – WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE: Infestacje pasożytów wrażliwych na permetrynę i pyriproksyfen. Usuwanie pcheł u psów. Zapobieganie kolejnym infestacjom pcheł przez 4 tygodnie oraz ograniczenie ponownych infestacji poprzez zahamowanie rozwoju aż do stadium dorosłego przez 8 tygodni. Zapobieganie infestacjom kleszczy przez 4 tygodnie. – DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: 200 mg permetryny oraz 1,6 mg pyriproksyfenu na 1 kg żywej wagi, czyli 0,5 ml środka na 1 kg wagi ciała, czyli 1 tubka 4 ml na 8 kg wagi ciała lub 1 tubka 8 ml na 16 kg wagi ciała. Starannie odgarnąć sierść, tak aby ampułka dotykała skóry. Rozprowadzić zawartość ampułki wzdłuż linii grzbietowo-lędźwiowej. Jeśli w ampułce pozostanie jeszcze trochę produktu, należy go nałożyć u podstawy ogona oraz między łopatkami. – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Skuteczność specyfiku może być mniejsza, jeśli zwierzę zostanie zmoczone lub wymyte szamponem bezpośrednio po aplikacji produktu – UŻYWANIE W OKRESIE CIĄŻY I LAKTACJI: Badania przeprowadzone na zwierzętach laboratoryjnych (szczury, myszy, króliki) nie wykazały działania teratogennego ani embriotoksycznego permetryny oraz pyriproksyfenu. Nie badano bezpieczeństwa stosowania produktu u suk w ciąży lub karmiących. Odradza się używanie produktu u samic w ciąży lub karmiących. – PRZECIWWSKAZANIA: W związku z brakiem dostępnych danych nie używać produktu u szczeniąt poniżej 2 miesiąca życia. Odradza się podawanie produktu zwierzętom w trakcie choroby, rekonwalescencji lub z rozległymi zmianami skórnymi. – DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE: U leczonych zwierząt zaobserwowano rzadkie przypadki rumienia skórnego, świądu, ślinotoku, wymiotów. Te objawy ustąpiły samoistnie. W przypadku aplikacji produktu na wilgotną sierść w miejscu aplikacji przejściowo może wystąpić białawe zabarwienie. – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB, KTÓRE PODAJĄ PRODUKT ZWIERZĘTOM: Przy podawaniu produktu zaleca się używanie rękawiczek do prac domowych. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy/skórę przemyć dużą ilością wody. Nie przechowywać razem z żywnością i napojami. – OPIS: ECTOLINE-ON dla średnich psów o wadze od 7,5 kg do 15 kg (opakowanie z 1 ampułką 4 ml). Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr FR/V/2802871 0/2002 z dnia 11.07.02 – ECTOLINE-ON dla psów o wadze powyżej 15 kg (opakowanie z 1 ampułką 8 ml): Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr FR/V/3444101 7/2002 z dnia 11.07.02 – WŁAŚCICIEL I PRODUCENT: ALFAMED – 13ème rue LID – 06510 Carros – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA OBRÓT LEKIEM: FRANCODEX Santé Animale – 10 rue de l’Ormeau de Pied – 17100 Saintes.

AEROZOL Z TETRAMETRYNĄ DLA KOTÓW I PSÓW Francodex – Środek do rozpylania na skórze – WYKAZ SUBSTANCJI AKTYWNYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW: Tetrametryna nr CAS 7696-12-0: 4,333 mg – Piperonylobutoksyd nr CAS 51-03-6: 21,666 mg – Substancja pomocnicza q.s. 1 g – WSKAZANIA: U psów i kotów: leczenie infestacji pcheł, wszy i kleszczy – DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: Podawać lokalnie, zewnętrznie – Skierować strumień aerozolu na sierść, w kierunku pod włos. Rozpylać na sierść zwierzęcia, szczotkując ją pod włos, aby dobrze pokryć części ciała dotknięte infestacją. Unikać zanieczyszczenia oczu. Czynność powtórzyć po upływie 8 dni w celu zapobiegnięcia ponownym infestacjom. – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB, KTÓRE PODAJĄ LEK WETERYNARYJNY ZWIERZĘTOM: Umyć ręce po użyciu. Nie palić tytoniu, nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. W razie przypadkowego psiknięcia do oczu starannie przemyć je wodą. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, a najlepiej na zewnątrz. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. – DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO – Chronić przed dziećmi – Opakowanie pod ciśnieniem: chronić przed słońcem, nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 50°C. Nie dziurawić, nie spalać opakowania nawet po wykorzystaniu. Nie rozpylać w kierunku ognia ani rozżarzonych przedmiotów. Używać i przechowywać z dala od źródeł zapłonu, ciepła, działających urządzeń elektrycznych. Nanosić krótkimi seriami, unikając zbyt długiego rozpylania. Po użyciu środka należy dobrze przewietrzyć pomieszczenie. – DO UŻYTKU WETERYNARYJNEGO – NIE POŁYKAĆ – Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr FR/V/3077434 2/2012 – WŁAŚCICIEL I PRODUCENT: ALFAMED – 13ème rue LID – 06510 Carros – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA OBRÓT LEKIEM: FRANCODEX Santé Animale – 10 rue de l’Ormeau de Pied – 17100 Saintes.