Spray czyszcząco-dezynfekujący

SPRAY CZYSZCZĄCO-DEZYNFEKUJĄCY

 Do stosowania w otoczeniu zwierząt.
Produkt o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych, wirusobójczych i sporobójczych

Wyprodukowano we Francji

Wielkość opakowania:

750 ml

Miejsca stosowania:

Podłoża, klatki i powierzchnie, z którymi zwierzęta mają kontakt

Skład:

Substancje dezynfekujące (poniżej 5%): nadtlenek wodoru nr CAS 7722-84-1 (28 mg/g), kwas nadoctowy nr CAS 79-21-0 (0,6 mg/g). Substancja zapachowa.

Właściwości:

SPRAY CZYSZCZĄCO-DEZYNFEKUJĄCY służy do dezynfekcji wszystkich powierzchni, z którymi styka się zwierzę, tj. klatek, ptaszarni, korytek, kuwet z podłożem, bud, koszyków, transporterów itp. Formuła sprayu ma właściwości bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i sporobójcze. Więcej informacji można znaleźć w karcie produktu.

Produkt zgodny z rozporządzeniem z dnia 08.09.1999 r. i późniejszymi tekstami dotyczącymi środków czyszczących do urządzeń, które mogą mieć kontakt z artykułami spożywczymi.

Sposób użycia:

Rozpylić na kawałku czystej i suchej tkaniny lub bezpośrednio na czyszczonej powierzchni (z odległości ok. 30 cm), rozprowadzić, tak aby produkt dobrze pokrył powierzchnię (ok. 30 ml/m²). Pozostawić na 30 sekund lub 10 minut – w zależności od pożądanych rezultatów. Nie spłukiwać, chyba że powierzchnie będą mieć kontakt z żywnością – wówczas przemyć wodą pitną. Używany sprzęt czyścić wodą.

Środki ostrożności

Nie połykać. Unikać zanieczyszczenia oczu. Nie łączyć z innymi produktami. Tymczasowe odbarwienie nie jest niebezpieczne dla skóry i może wystąpić w przypadku dłuższego kontaktu z produktem. Z czasem zniknie ono samoistnie. Aby uniknąć odbarwienia rąk, w przypadku długiego lub częstego kontaktu z produktem należy używać rękawiczek. Karta charakterystyki dostępna na życzenie.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. Skontaktować się z najbliższym centrum zatruć. Chronić przed dziećmi i zwierzętami.

Przed otwarciem przechowywać do 3 lat w temperaturze pokojowej, chronić przed nagrzaniem.

Produkt biobójczy typu 2, 3 oraz 4, ogólnego zastosowania:

Środek dezynfekujący do powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli, który nie jest stosowany w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani paszami. – Środek dezynfekujący do użytku domowego do powierzchni w bezpośrednim kontakcie z żywnością i paszami (zlew, blat roboczy, lodówka).

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Produkt niebezpieczny. Przestrzegać zalecanych środków ostrożności.